CAMHHW

Beste CAM deelnemer en bezoeker,

Het bestuur van de stichting Culturele Amateur Manifestatie (CAM) onderzoekt de mogelijkheden om een evenement te organiseren zoals voorheen de CAM, maar dan kleinschaliger dan de CAM in Cool en het Coolpleinfestival. Wij zijn daarvoor in overleg met accommodaties in Heerhugowaard. Zodra er meer nieuws is over een mogelijke doorstart, dan communiceren wij dit naar de bij ons bekende culturele verenigingen en op deze website.

Het bestuur van de CAM


Eerdere berichten:

mei 2019: Hiermee laten wij u weten dat de samenwerking tussen Cool Kunst en Cultuur en de Culturele Amateur Manifestatie (CAM) in de vorm van het Coolpleinfestival (CPF) met ingang van 11 mei 2019 na 7 jaar is beƫindigd. Cool heeft besloten haar eigen weg te gaan voor wat betreft de opening van het Culturele seizoen 2019-2020; dit wordt niet langer onderdeel van het Coolpleinfestival..

Na 35 jaar (28 edities van de CAM en 7 edities van het CPF) heeft het Bestuur van de CAM geconstateerd dat het festival qua organisatie en voor de vrijwilligers niet langer haalbaar is om zelfstandig een cultureel amateur festival te organiseren.

De nieuwe insteek van Cool is dat de CAM beschouwd wordt als organiserende/verantwoordelijke partij voor wat betreft het inhoudelijke gedeelte van het festival en Cool verantwoordelijk is voor het faciliterende gedeelte van het festival.

Voorheen bestond de samenwerking tussen Cool en CAM uit het organiseren van een festival in de breedste zin van het woord.

Om alle partijen goed te informeren hebben wij de publiciteit gezocht en zijn er binnenkort artikelen in de media te verwachten.

Met vriendelijke groet,

Petra Bunte, voorzitter

mede namens het bestuur van de St. CAM

ST. CULTURELE AMATEUR MANIFESTATIE

p/a Grotmolen 1 | 1703TA Heerhugowaard


Alkmaarsche Courant 15-05-2019


Historie

beeldmerk CAM 2011 CMYK 2

Voorgaande jaren organiseerde Stichting CAM in maart de Culturele Amateur Manifestatie en Cool kunst en cultuur luidde ieder jaar in september het culturele seizoen in. Een aantal jaren lang (vanaf 2012) hebben zij de handen ineen geslagen om iedereen in september te laten genieten van alles wat Heerhugowaard op cultureel gebied te bieden heeft. Amateurs en Professionals traden na elkaar op hetzelfde podium op.

Het festival was een samenwerking van Stichting CAM, Cool kunst en cultuur, Mixtream, Komplex, de Jeugd- en Jongerenraad, Muziekkring en Stichting Evenementen Coolplein.

logoCOOL

Deze combinatie zorgde ervoor dat de toeschouwers te zien kregen wat Heerhugowaard zelf in huis heeft aan culturele rijkdom.


Wilt u n.a.v. bovenstaande reageren dan kan dat via onderstaand reactieformulier.

De gegevens in onderstaand formulier worden via mail verstuurd naar de inbox van het secretariaat en worden niet opgeslagen in een database.